Nieuwsbrief 1

Bekijk de webversie
Logo
Hier is de allereerste Axes Castellum nieuwsbrief!
Op de laatste participanten-bijeenkomst hebben we afgesproken de ontwikkelingen door middel van een nieuwsbrief met iedereen te gaan delen.
Het laatste nieuws
Op die participantenavond van 12 oktober hebben we onze grote “Brouw-Ambitie” wereldkundig gemaakt. Verderop in deze brief zetten we het e.e.a. nader uiteen.
Het toekomstige nieuws
Dit communicatiemiddel zal voortaan ook dienen om tussentijdse ontwikkelingen en reguliere nieuwtjes met iedereen te delen. Leuk toch?!
Doelstelling van de nieuwsbrief
We hopen de betrokkenheid tussen alle geledingen (brouwers, participanten, vrijwilligers, afnemers en bestuur) te vergroten. Deze brief kan voor nog meer actieve deelname in de brouwerij zorgen.

AXES CASTELLUM; AMBITIE

Sommigen weten al van onze plannen, maar we delen het graag met jullie allemaal…
De stichting Brouwgilde der Geurneuzen, beter bekend bekend als Axes Castellum kloosterbier, is het afgelopen jaar (achter de schermen) druk doende geweest stappen te zetten naar:
 
Een brouwerij met een ‘serieuze capaciteit’ in Zwolle. 
 
2 Documenten
Er zijn, om deze ambitie te realiseren, twee intentieverklaringen opgesteld.
 
 • Document 1
  >  de wijze waarop we maatschappelijke betrokkenheid willen realiseren;
samenwerking met een zorginstelling.
 
 • Document 2
  >  de locaties en investeringen die daarbij in in beeld komen;
samenwerking met een ontwikkelingsmaatschappij.
 
Document 1
Het eerste ondertekende document is een intentieovereenkomst met een Zwolse zorgaanbieder. Helaas is geheimhouding onderdeel van deze overeenkomst. Wélke zorgaanbieder mogen we dus nog niet zeggen, totdat de plannen definitief zijn. Clienten van deze organisatie zullen voor de brouwerij allerhande taken gaan vervullen. Hierbij valt te denken aan:
 • bottelen / etiketteren
 • magazijnwerkzaamheden
 • verpakken
 • geschenkverpakkingen maken
 • voorbereidingen voor brouwerijbezoek
 • helpen bij brouwerijbezoek
 • bestellingen in Zwolle bezorgen (dit start al in januari)

We voorzien een brouwerij waar clienten voor hun dagbesteding bij ons terecht kunnen. Hierbij zullen begeleiders van de zorginstelling aanwezig zijn. 

In verhouding binnen de organisatie is de brouwerij leidend, en de zorg hieraan ‘dienstbaar’. Het primaire doel is ‘bier brouwen’, waarbij we graag werkplekken realiseren voor mensen met een beperking. 
 
Document 2
Het tweede ondertekende document is een overeenkomst met een Ontwikkelingsmaatschappij. Deze organisatie neemt ons mee in het realiseren van ‘de Grote Brouwerij’. In grote lijnen zijn daar twee zaken te melden:
 

1.  Lokaties

Er worden twee lokaties onderzocht; 
 • Een pand aan de rand van de Zwolse stadsgracht:
  • dat is een plek met veel horeca-potentieel.
 • Een plek in- of bij het Dominicanenklooster:
  • dat is een plek met de meeste ‘belevings-impact’.

2.  Investeringen

We overleggen met deze maatschappij op welke basis (businessmodel) we gaan starten. Daarin zijn dus ook de aanschaf van de installaties, en de aanleg van de bouwtechnische infrastructuur opgenomen. Daarbij is ook een crowdfundingscampagne in beeld.

We houden jullie middels deze nieuwsbrief van de verdere ontwikkelingen op de hoogte…
 
Het Axes Castellum assortiment wordt uitgebreid;
Nieuw; IMPERIAL STOUT
Op het zeer succesvolle speciaalbierfestival in de Grote Kerk is de Stoute JUDOCUS voorzichtig van de tap aan de bezoekers gepresenteerd. Lof alom! 
Het zevende bier wordt binnenkort aan onze line-up toegevoegd, en -zodra de o-zo-nodige rijping klaar is- verkrijgbaar!
Bestellingen wegbrengen en meer…
We zijn afscheid aan het nemen van het fenomeen “vrijwillige, belangeloze inzet”. De hoeveelheid klusjes, het aantal bestellingen, het aantal boezoeken aan de brouwerij en de deelname aan activiteiten ‘buiten-de-deur’ wordt te groot. Al het werk wat er tot nu toe is gedaan, deed men -zo ongeveer- als vrijwilliger. (Soms werd er al een vergoeding betaald voor onkosten). Een aantal vrijwilligers hebben in die zin nog wat tegoed voor hun verrichtingen in het verleden.
We willen vanaf nu duidelijkheid en eenheid aanbrengen voor onze werkgroepen Axes-Axies en Axes-Bestellum. Er komt een vergoeding:
 • per brouwerijbezoek
 • per dagdeel festival- of markt
 • per uitgeleverde bestelling
 • per uur werkzaamheden
Daarbij is het uitgangspunt dat we die vergoeding in ‘biertegoed‘ gaan doen.

Mocht je inderesse hebben om bij Axes Axies, of Axes Bestellum betrokken te worden? Meld je aan via het mailadres onderaan de nieuwbrief…
OPROEP; BOUWMATERAAL
Omdat we in de kelder van het klooster tegen een aantal technische / logistieke hobbels oplopen, verplaatsen we tijdelijk een deel van de productie (het krachtstroom gedeelte) naar het Polymer Science Park. Dat is In de oude Philips gebouwen aan de Ceintuurbaan. Daar hebben we ook meer ruimte voor opslag.
Voor de inrichting daarvan zijn we allehande materiaal nodig. Misschien weet iemand waar we bijvoorbeeld:
 • Balken
 • Plaatmateriaal
 • Isolatiemateriaal
en dergelijke kunnen bemachtigen? Er moet namelijk een warmte-kamer worden afgetimmerd voor de vergisting…

En:
Voor de werkzaamheden zijn we t.z.t. natuurlijk ook “Handige Harrie’s” nodig…

Gebruik -ook hiervoor- het e-mailadres onderaan de brief.
Binnenkort meer…
Fijne feestdagen, en een fantastisch 2020 gewenst!

Proost…
Contact
Website: www.axes-castellum.nl
Email adres: vragen@axes-castellum.nl

Assendorperdijk 6
8012 EH Zwolle
Volg ons ook op